Kurs i improvisasjon
Ønsker du flere verktøy for å gi sangene et større personlig preg? 

Denne workshopen gir deg teknikker i hvordan du gjennom musikalsk lek kan endre melodien, ordene, rytmen eller formidlingen i sangen.

Første del av kvelden består av en praktisk introduksjon til emnet, mens andre økt er Master Class med 4 sangere (aktive) som jobber med en sang de selv tar med.
De andre sangerne (passive) observerer.
Om du er passiv eller aktiv sanger vil du få like mye ut av workshopen. 

Kurset passer for alle som liker å synge og krever ingen forkunnskaper. 

Pris: 750,- 

Påmelding: Send mail til camilla@sangsenter.no
Med forbehold om nok deltagere. 

 
Kursholderne:
Ingrid Eggen er utdannet sanger og sangpedagog (Complete Vocal institute).
Hun har master i musikk og ensembleledelse, og bachelor i faglærer i musikk samt joik ved Nord universitet/Høgskolen i Nord-Trønderlag.
Eggen har også studert rytmisk korledelse ved Jyske musikkonservatorie, og  deltatt i flere produksjoner med Opera di Setra, Opera Trøndelag, Studio O, Tylldalspelet samt ulike konsertproduksjoner over hele landet.

Camilla Myhrer-Næss er utdannet sanger og sangpedagog (Complete Vocal Institute, København) og jobber som sanglærer på Sangsenteret i Bergen. Hun er adjunkt med tilleggsutdannelse i bunn og har jobbet som lærer i grunnskolen i 15 år ved siden av arbeid som dirigent for barne- og ungdomskor. Hun er inspirator for Syngende skole (Musikk i skolen) og jobber som freelancer sanger/sangpedagog ved siden av jobben som lærer i grunnskolen i Bergen.