BARN OG SANG m/ sangpedagoger Ingrid Eggen og Camilla Myhrer-Næss
Ønsker du å lære deg noen flere sangleker, oppvarmingsøvelser eller trenger du noen nye tips og triks i arbeidet med barn og stemmebruk?
Velkommen til to aktive timer med ny inspirasjon!

Denne workshopen passer for alle som arbeider med musikk og barn i
barnehager, skoler og gjennom det frivillige kulturliv. 

Pris: 750,-
Påmelding:
Send mail til camilla@sangsenter.no

Med forbehold om nok deltagere. 

Kursholderne:
Ingrid Eggen er utdannet sanger og sangpedagog (Complete Vocal institute).
Hun har master i musikk og ensembleledelse, og bachelor i faglærer i musikk samt joik ved Nord universitet/Høgskolen i Nord-Trønderlag.
Eggen har også studert rytmisk korledelse ved Jyske musikkonservatorie, og  deltatt i flere produksjoner med Opera di Setra, Opera Trøndelag, Studio O, Tylldalspelet samt ulike konsertproduksjoner over hele landet.

Camilla Myhrer-Næss er utdannet sanger og sangpedagog (Complete Vocal Institute, København) og jobber underviser i sang ved Sangsenteret i Bergen. Hun er adjunkt med tilleggsutdannelse i bunn og har jobbet som lærer i grunnskolen i 16 år ved siden av arbeid som dirigent for barne- og ungdomskor. Hun er inspirator for Syngende skole (Musikk i skolen) og jobber som freelancer sanger/sangpedagog ved siden av jobben som lærer i grunnskolen i Bergen.