PRISER

(gjeldende fra 1.1.2019)*

Se priser for

BARN OG UNGDOM

BARN & UNGDOM
(under 16 år)

Økonomipakke – 10 timer:

 • 510,- per time
 • 40 minutter
 • timepakken betales i sin helhet eller deles i to betalingsbolker (alle timer betales i forkant)
 • tidspunkt avtales ved kjøp, og timene kan siden ikke flyttes på

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 900,-

Flexitimer:

 • 610,- per time
 • 40 minutter
 • ingen bindingstid
 • kan flyttes med 24 timers varsel

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1000,-

Se priser for

VOKSNE

VOKSNE
(over 16)

Økonomipakke – 10 timer:

 • 600,- per time
 • 45 minutter
 • timepakken betales i sin helhet eller deles i to betalingsbolker (alle timer betales i forkant)
 • tidspunkt avtales ved kjøp, og timene kan siden ikke flyttes på

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1000,-

Flexitimer:

 • 700,- per time
 • 45 minutter
 • ingen bindingstid
 • kan flyttes med 24 timers varsel

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1100,-

 

Hos sangsenteret får du Hos sangsenteret får du
… undervisning av profesjonelle pedagoger med musikk- og sangfaglig utdanning, alle med solid erfaring som sangere.
… pedagoger som tar utgangspunkt  i dine ønsker og behov, og jobber ut i fra det nivået du er på, enten du er nybegynner eller erfaren sanger. Se oversikt over sangtimer, og book med ønsket pedagog.
Gavekort Gavekort
 Ved bestilling av gavekort på sangtimer, bruk påmeldingsskjema hos en av våre pedagoger. Den som bestiller får tilsendt faktura, og når denne er betalt, mottas gavekortet. Den som får gaven avtaler selv tidspunkt med pedagogen.

 

*Timesatser er utarbeidet i henhold til Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) sine anbefalinger inn mot privat undervisning. Satsene står med utgangspunkt i pedagogene ved Sangsenteret sin utdannelse og arbeidserfaring, som samtlige har høyere utdannelse, alle med pedagogisk utdannelse og mange års ansiennitet.

 

 

BARN & UNGDOM
(under 16 år)

Økonomipakke – 10 timer:

 • 510,- per time
 • 40 minutter
 • timepakken betales i sin helhet eller deles i to betalingsbolker (alle timer betales i forkant)
 • tidspunkt avtales ved kjøp, og timene kan siden ikke flyttes på

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 900,-

Flexitimer:

 • 610,- per time
 • 40 minutter
 • ingen bindingstid
 • kan flyttes med 24 timers varsel

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1000,-

 

VOKSNE
(over 16)

Økonomipakke – 10 timer:

 • 600,- per time
 • 45 minutter
 • timepakken betales i sin helhet eller deles i to betalingsbolker (alle timer betales i forkant)
 • tidspunkt avtales ved kjøp, og timene kan siden ikke flyttes på

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1000,-

Flexitimer:

 • 700,- per time
 • 45 minutter
 • ingen bindingstid
 • kan flyttes med 24 timers varsel

Duotime, 2 elever: 60 minutter, 1100,-