Marion Rodgers Løseth (Bergen)FullSizeRender

Marion Rodgers Løseth er utdannet sanger og musikkpedagog med viderutdannelse i kulturledelse fra Norges Musikkhhøgskole. Løseth grunnla Sangsenteret i Bergen i 2010, og Sangsenteret i Oslo i 2013, sistnevnte i samarbeid med  sanger og musikkpedagog Lise Kristin Kvenseth.

Siden 2008 har Løseth undervist profesjonelt ved ulike institusjoner som sangpedagog. Hun jobber også med stemmebruk og formidling mot yrkesgrupper som kan ha særlig utbytte av dette i form av kurs og workshops. Løseth arbeider også med å veilde  vokalister i opptakssession i studio, og har også hatt svært gode resultater på arbeid med sangere og artister med stemmetekniske utfordringer og slitasjeproblemer.

Hos Løseth lærer du sangteknikk, hvor det jobbes grundig med grunnelementer som pust, balanse i kropp, avspenning og riktig bruk av muskulatur. Uansett utgangspunkt vil alle ha utbytte av å lære sunn stemmebruk. Løseth legger stor vekt på individuell tilpasning i forhold til nivå og hva du har et ønske om å bli bedre på.

Arbeidet med å uttrykke seg gjennom sin egen stemme, kjenne på, og finne frem til sin egen klang og identitet, er et annet grunnelement i undervisningen. Løseth underviser også i komposisjon/låtskriving, og har erfaring med at arbeid med eget materiale egner seg godt i kombinasjon med å utvikle sin egen stemme.

Løseth har solid erfaring som utøvende artist gjennom en årrekke i ulike bandkonstellasjoner. Etter flere år hvor undervisning og bygging av Sangsenteret har tatt mye oppmerksomhet, er Løseth nå i gang med å turnere med sitt første soloprosjekt under artistnavnet M. Rodgers.  www.mrodgers.no

De siste 15 årene har Løseth jobbet som både sanger og musiker, og har drevet utøvende med ulike prosjekter med svært forskjellige sjangertilknytninger. Hun spiller også fiolin, gitar og piano, men er først av alt sanger med et brennende ønske om å øke kompetansen til sangere både rundt det sangtekniske og det ekspressive ved sang.

Det sangtekniske håndtverket er ofte undervurdert blant rytmiske sangere, og mange tror de vil miste sitt særpreg av å lære seg sangteknikk. Slik er det ikke, du utvider kun det du allerede har, du mister ikke ditt særpreg.

Undervisningen til Løseth er forankret i en tankegang om at stemmen er i kroppen, og at det derfor er hele kroppen som er sangerens instrument.

Alexanderteknikk en stor inspirasjonskilde for Løseth i hennes arbeid med stemmen,  og hun er en engasjert bidragsyter i debatten rundt sangteknikk og metode innen rytmiske sang.

Løseth jobber ut fra en filosofi om at alle kan lære å bli en bedre sanger ved hjelp av riktig teknikk, som også er grunnlaget for Sangsenterets visjon.

Høstsemester 2017 underviser Løseth mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

For undervisning hos Løseth, ta kontakt på marion@sangsenter.no

Løseth går ut i foreldrepermisjon fra 23.01.18, og tar derfor ikke inn nye elever før hun er tilbake igjen i august måned 2018.