PersonvernerklæringPersonvernerklæring Sangsenteret i Bergen SA

Personvern er viktig for oss. Her kan du lese om hvordan vi behandler dine opplysninger:

Foreningen Sangsenteret i Bergen (heretter Sangsenteret), org.nr. 925 834 866, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes av oss.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer, postadresse eller epostadresse.

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Hvilke personopplysninger som behandles

Sangsenteret behandler følgende personopplysninger:

 • –  navn

 • –  telefonnummer

 • –  adresse

 • –  e-postadresse

 • –  fødselsdato

 • –  i noen tilfeller: spesielle behov

Hvordan personopplysninger innhentes

Sangsenteret samler inn personopplysningene gjennom utfylt påmeldings- og registreringsskjema og direkte kontakt gjennom mail eller telefon.

Sangsenteret innhenter personopplysninger fra deg direkte, men kan i enkelte tilfeller også hente inn epostadresser fra tredjeparter. I den grad det innhentes personopplysninger om deg fra tredjeparter, vil du bli informert om hvilken tredjepart som har gitt oss personopplysningene, hvilke personopplysninger som er innhentet, formålet med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene, det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene og eventuelle mottakere av personopplysningene. Vi vil videre informere om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Formålet med innhenting av personopplysninger

Sangsenteret innhenter personopplysninger for å administrere påmelding til kurs og sangtimer, samt å kunne sende informasjon ut om kommende tilbud ved Sangsenteret.

Hvordan lagres og sikres personopplysninger

Når opplysninger er blitt hentet inn, lagres epostadressen i nyhetsbrevportalen Mailchimp. Alle andre personopplysninger oppbevares i egne private lister hos hver enkelt pedagog knyttet til Sangsenterets samvirke.

Hvordan slettes personopplysninger

Sangsenteret har interne rutiner som sikrer at personopplysninger om deg blir slettet i samsvar med personvernregelverket. I all hovedsak gjelder dette sletting av epostadresser til bruk i vårt nyhetsbrev. Man kan selv avregistrere seg, dette opplyses om i bunnen av hvert utsendte nyhetsbrev.

Du kan når som helst ta kontakt med oss for å anmode om sletting av epostadresse. Ønsker du sletting fra hver pedagogs private lister som også inkluderer navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer, ber vi deg ta kontakt med den enkelte pedagog.

Utlevering til tredjeparter

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Sangsenteret benytter ingen underleverandører som behandler opplysningene for oss.

Rettigheter

Dersom Sangsenteret behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

 1. Du kan anmode om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har knyttet til bruken av personopplysningene dine.

 2. Du kan anmode om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.

 3. Du kan anmode om at behandling av personopplysninger om deg begrenses.

 4. Du kan fremme innsigelse mot vår behandling av personopplysninger.

 
 1. Du kan anmode om at personopplysninger om deg slettes. Slik anmodning må etterkommes med mindre vi kan påvise et grunnlag (f.eks. pålegg i lov) om at vi plikter å beholde visse typer personopplysninger om deg.

 2. Du kan anmode om at personopplysninger som vi behandler om deg blir overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Dersom du mener at Sangsenteret ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Sangsenteret i Bergen v/styreleder Guro Dugstad guro@sangsenter.no
Georgernes Verft
5011 BERGEN