Julie Victoria Ærø (Oslo/Nesodden)julie-victoria-aero

Julie Victoria Ærø er utdannet sangpedagog ved Musikhögskolan Ingesund, der hun i løpet av 5 år har studert klassisk og rytmisk sang, sangpedagogikk og spesialisering innenfor pop/rock med professor Daniel Z. Borch.

Erfaring

Ved siden av studiene har Ærø jobbet som sangpedagog på musikklinja på en videregående skole i Arvika, og har også stått på scenen i musikal, blant annet som Audrey i Little Shop of Horrors. Hun har hatt større praksisperioder i både Norge og Sverige, og har mye erfaring som sangpedagog. Ærøs arbeidsområde er bredt, alt fra å jobbe med artister, musikalutøvere, hobbysangere og korsangere, til stemmebruk i hverdagen eller i forbindelse med jobb.

Fokus i undervisningen

Fokuset i undervisningen er en kombinasjon av sangteknikk og interpretasjon. Sangteknikk handler om å finne en god pusteteknikk, holdning og balanse i kroppen, avspenning og muskelbruk, samt å finne kjernen i stemmen; vår naturlige stemmebruk. Interpretasjon handler om å jobbe med innlevelse, uttrykk og formidling i sangen. Ærø jobber både med sangteknikk som utgangspunkt til å finne en god interpretasjon, samt med interpretasjon som utgangspunkt til å finne en god sangteknikk, ut fra elevens forutsetninger og ønsker.

Daniel Z. Borch er professor i pop/rock sang, og har forsket på sangteknikk med pop/rock som sjanger. Han har gitt ut ”Stora Sångguiden” som har vært en del av Ærøs pensum i hennes spesialisering med Borch som lærer i sang, metodikk og masterclass. Borch jobber med artister i Sverige og Europa, og har enorm erfaring og kunnskap om de mange aspekt ved det å være en artist, i tillegg til sin unike kompetanse innenfor pop/rock-sangteknikk. Ærø bygger store deler av sin undervisning på konkrete tips og veiledning fra Borch, og er spesielt egnet til å jobbe med artister.

Ved siden av musikal har Ærø erfaring som sangsolist i bryllup, dåp og begravelse, og låtskriver og trubadur. Hun kan derfor lett sette seg inn i hver enkelt elevs situasjon og ønsker om undervisningen og sangen generelt.

Som elev hos Ærø vil du bli tatt på alvor og dine ønsker blir tatt hensyn til, og du trenger ikke å være bekymret for å miste din unike stemme og egenhet. Denne kan du beholde, samtidig som teknikken forbedres og du vil få en større utholdenhet.

Ærø tør påstå at ”alle kan synge” fordi talestemmen er det samme instrumentet som sangstemmen –det krever motivasjon og øvelse fra elevens side, resten lærer du på sangtimen.

For undervisning og sangtimer hos Ærø, send en mail til julie@sangsenter.no