Sangsenteret i OsloSangsenteret i Oslo ble grunnlagt i oktober 2013 av Marion Rodgers Løseth og Lise Kristin Kvenseth. Avdelingen drives nå av Julie Victoria Ærø og Ingebjørg Loe Bjørnstad. Vi tilbyr profesjonell opplæring på alle ferdighetsnivå fra nybegynnere til erfarne sangere på tvers av sjangre. Gjennom kurs, sangtimer, workshops og konsertarrangement undervises du i rytmiske sjangre som pop, rock, vise, jazz, reggae, soul og metal.

Undervisningen ved senteret vektlegger individuell oppfølging av hver sangelev. Det fokuseres på å utvikle den enkeltes sangers stemmepotensiale gjennom arbeid med sangteknikk og interpretasjon. Les mer om pedagogene og deres undervisning her.

Undervisningen finner sted på Øvingshotellet i Oslo.

I Bergen har Sangsenteret drevet sangundervisning over flere år og de har nå en sentral posisjon i Bergens musikkmiljø. Med tilskudd av våre nye medarbeidere Julie Victoria Ærø og Ingebjørg Loe Bjørnstad ønsker Sangsenteret å satse på et like stort miljø i Oslo som i Bergen.

Sangenterene er innovative gjennom sitt arbeid med populærmusikalske sjangre som det ikke er tradisjon for å undervise i. Ved siden av å være undervisningsinstitusjoner er de også samlet et kompetansesenter for utvikling av sangpedagogikken i Norge. De har et aktivt og engasjert sangermiljø, hvor du kan knytte kontakter, finne samarbeidspartnere og treffe andre sangere.

***Sangsenteret i Oslo bruker de samme prisene som i Bergen, og informasjon og mulighet til påmelding av gruppeundervisning og kurs/workshops i Oslo får du ved å kontakte ingebjorg@sangsenter.no eller  julie@sangsenter.no