Kjøpsbetingelser

Timesatser er utarbeidet i henhold til Creo, forbundet for kunst og kultur, sine anbefalinger inn mot privat undervisning. Satsene står med utgangspunkt i pedagogene ved Sangsenteret sin utdannelse og arbeidserfaring, som samtlige har høyere utdannelse, alle med pedagogisk utdannelse og mange års ansiennitet.

Flexitimer

En flexitime har ingen bindingstid. Du avtaler hvor mange timer du ønsker og tidspunkt med din pedagog. Etter at tidspunkt er avtalt kan du flytte timen med 24 timers varsel. Dersom du ikke kan møte til timen din innen 24 timer vil du måtte betale for den. Merk at kjøpte flexitimer må brukes innen gjeldende semester.

Økonomipakke

Økonomipakken har bindingstid på 10 timer. Du avtaler tid for timene med din pedagog og du kan ikke flytte på de etter at de er avtalt. Med mindre annet er bestemt vil timene ha fast tid på ukentlig basis. Dersom pedagogen ønsker å flytte på timen, vil du ha krav om å få den igjen ved en senere anledning. Merk at timene i økonomipakken må brukes innen 6 måneder (fra dato for første time).

Duotime

Duotime kan kjøpes som Flexitime eller Økonomipakke. Duotimene består av 60 minutter per sangtime og er delt på to elever. Betalingsmetode avtales med din pedagog. Merk at kjøpte timer må brukes innen gjeldende semester.

Gavekort

Ved bestilling av gavekort vil du få tilsendt faktura. Når denne er betalt, mottas gavekortet. Den som får gaven avtaler selv tidspunkt med pedagogen gavekortet er kjøpt fra.

Merk at gavekortet (flexitime, økonomipakke eller duotime) må brukes innen 6 mnd fra kjøpsdato.

Semesterkurs

Semesterkurs kjennetegnes ved at det går over flere ganger og at undervisningen skjer i gruppe.

Semesterkurs med et gitt antall samlinger: Pedagogen som holder kurset informerer om betalingsmetode (faktura / kort / Vipps). Antall samlinger defineres på forhånd av pedagog/kursholder. Påmeldingen er bindende etter en gitt opplyst dato, dvs. at man ikke får refusjon etter dette (heller ikke ved fravær).

Ved løpende semesterkurs: Kursavgiften betales forskuddsvis hver måned. Kurset betales fullt også de månedene hvor undervisning utgår i ferieuker, helligdager, semesteroppstart – eller slutt. Dette for å få en god praktisk løsning med jevnt beløp gjennom hele semesteret, i stedet for høyt beløp enkelte måneder, og lavere enkelte måneder.  Påmeldingen er bindende ut semesteret.

Workshop

Kursavgiften betales forskuddsvis til kursholder. Kursholder informerer om betalingsmetode på forhånd (Vipps, faktura eller kort).

Påmeldingen er bindende etter dato oppgitt i kursinformasjonen. Dvs. at kursavgift ikke tilbakebetales hvis du slutter på kurset eller ikke møter opp til kurset. Skulle kurset avlyses av Sangsenteret blir beløpet selvsagt refundert.