Estill Voice Training - spennende kurs i BergenEstill Voice Training - spennende kurs i Bergen

15.-18. august kommer Helga Westmark til Sangsentert i Bergen for å holde kurs i Estill Voice Training (forkortet til EVT). Dette gleder vi oss til og håper mange har mulighet til å delta. Informasjon om påmelding finner du i bildet under.

Vår pedagog Karina Opdal kan fortelle at Estill Voice Training gir en grundig innføring i de fysiologiske aspektene ved stemmen, der alt er basert på Jo Estill sin mangeårige forskning. En får innføring og trening i alle stemmekvaliteter og kunnskap om/erfaring med hvordan å bruke disse innenfor flere ulike stilarter – fra pop til opera. Karina kan fortelle at hun selv har gode erfaringer med EVT;

Sjølv har eg hatt stor glede og nytte av EVT, både som utøvande, pedagog og instruktør.