Sommerkurs i sangteknikk VOKSEN (gruppe hos Marion Rodgers Løseth)Helgekurs i Sangteknikk er en to timer intensiv workshop, hvor vi jobber med grunnleggende sangteknikk. Du får en konkret innføring i sangerkroppen, og vi jobber med både muskelbruk, bevegelse og pust. Kurset kan fungere både som en introduksjon til sangteknikk for de av dere som ikke hatt undervisning tidligere, eller som en oppfriskning for de som har vært inne til undervisning tidligere.

Pedagog: Marion Rodgers Løseth

Anbefalte forkunnskaper: ingen

Undervisningen foregår i en liten gruppe og du vil også få mulighet til individuell veiledning og oppfølging på akkurat dine stemmetekniske utfordringer og muligheter. På denne måten blir du tryggere på å synge foran andre samtidig som vi pleier å ha det veldig kjekt og sosialt sammen på disse kursene!  

På denne workshopen jobber vi spesielt med koblingen mellom språk og forståelse av sangteknikk. Fordi vi ikke kan se alt vi gjør i forbindelse med bruk av blant annet pust, strupehode, stemmebånd og bekkenmuskulatur, er språket et viktig redskap for å forstå hvordan kroppen fungerer i forbindelse med sang. Ordene vi setter på det vi ikke kan se, fungerer senere som «knagger» som gjør at sangeren kan repetere de kroppslige bevegelsene og pusteteknikkene som gjøres på timen. Språket er dermed med på å konkretisere arbeidet med sangteknikk, og gjør at du ikke må gå etter en slags vag fornemmelse av for eksempel muskelbruk eller pust, men at du mer og mer presist vil kunne repetere og gjøre bevegelsene til vaner som vil bli til teknikk, når vanen er godt etablert.

Alle våre instruktører har høyere musikkutdanning og pedagogisk kompetanse og du kan alltid føle deg trygg på at du får en god og profesjonell oppfølging hos oss.